Rätt partner vid val av belysningslösning.

Affärsidé och vision

Vår affärsidé är att utveckla produkter där belysning är en betydande del. Försäljning sker i huvudsak mot tillverkande företag.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern där det finns, eller ska finnas, belysning.Agolux bildades genom en sammanslagning av två belysningsenheter inom OEM International.


Vi har hög kunskap genom
lång erfarenhet inom belysning.

Vi har en hög tillgänglighet där vi
på plats hos kund driver projekt framåt.

Vi jobbar dagligen med utveckling
och design av nya belysningslösningar.

Bildbeskrivning