Rätt partner vid val av belysningslösning.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och leverantörer. I denna strävan ingår att vår servicegrad och kvalitet lever upp till eller överträffar era förväntningar. 


För att verka för ett hållbart samhälle där vi har minsta möjliga miljöpåverkan ser vi fortlöpande över våra processer och kan på så sätt kontinuerligt arbeta med förbättringar i miljöfrågor.


Agolux är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 och detta ligger till grund för att ständigt följa upp och mäta hur väl vi möter upp mot såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

 

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning