Skip to main content

Hållbarhetsarbete

Vi har lång erfarenhet av framtagning av belysningsprodukter, produkter som är framtagna där vi gjort en väl avvägd bedömning av funktioner och ljusets inverkan med fokus på slutanvändarens upplevelse och välbefinnande. På så sätt är hållbarhetsarbete en naturlig del av vårt arbete.

Produkter av hög kvalité håller länge. Våra produkter består till stor del av material som tar av vår planets resurser varför det viktigaste för oss är att utveckla produkter som håller länge. Vi behöver också designa produkter så att det enkelt går att byta ut eller reparera separata delar av produkten och ha ett cirkulärt tänk för att på så sätt förlänga produktens livslängd.  

Våra högt ställda krav på hållbarhet påverkar vårt val av leverantörer och vilka material vi använder. Vi jobbar aktivt för att våra leverantörer ska jobba med hållbarhet och vi ställer höga krav på dokumentation och registrering av produkter för att säkerställa att de följer våra och våra kunders höga krav på ingående material.

En stor del av vår klimatpåverkan kommer från transporter. Med detta som bakgrund fraktar vi merparten av vårt gods med båt där vi också reducerar våra CO2-utlsläpp genom att köpa förnybart biobaserat bränsle. Det innebär att vi, tillsammans med våra kunder, alltid kan välja ett hållbart transportalternativ.

Vi jobbar löpande med att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Några av våra mål:
  • Vi har som mål att kunna erbjuda klimatkompenserade alternativ där kund önskar flygfrakt.
  • Vi har som mål att kunna presentera CO2 avtryck på produktnivå senast 2025
  • Vi har som mål att att öka andelen kvinnor i vår organisation.
Övergripande mål inom vår koncern OEM International

Inför 2021 införde OEM  ett utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera, målformulera och intensifiera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Det första steget i arbetet var att genomföra en intressent- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen är kopplade till Agenda 2030 och några av dess 17 globala mål.

Hållbart bränsle till alla Agolux båtfrakter

Agolux skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför köper vi nu biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, till alla våra båtfrakter genom Geodis Sustainable Marine Fuel Insetting-program.

Detta ersätter fossila bränslen, vilket minskar utsläpp av växthusgaser. Sänkningarna är kopplade till certifikat via en massbalansuppställning.

Användningen av hållbart marint bränsle via GEODIS minskar våra koldioxidutsläpp och även svavelutsläppen reduceras med 100%. Det kommer också hjälpa till att driva på för en hållbar framtid inom sjöfartsindustrin och stimulera produktionen av hållbara bränslen. När fossila bränslen används tillförs ytterligare kol till kolets kretslopp. Det är det ytterligare kolet som hållbara bränslen undviker. Vid förbränningen av hållbara bränslen släpps CO2 ut som redan är en del av det naturliga kolkretsloppet, vilket resulterar i en nettonolleffekt.

Nu kommer vi på Agolux minska utsläppen från sjöfart genom att för varje sändning köpa hållbart marint bränsle som ersätter fossilt bränsle i särskilda hamnar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att planera leveranser och ha framförhållning, så att fler transporter kan gå via båt från Asien, istället för flyg.

OEM-koncernen har prioriterat 4 av de Globala målen utifrån de fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl OEM som för koncernens intressenter.

Exempel på aktiviteter som vi och vår bolagskoncern OEM International genomfört för en mer hållbar värld:
  • Vi använder oss av 100% förnybar energi i våra lokaler.
  • Vi har installerat solpaneler på alla fastigheter i Tranås som täcker ca 50% av vår totala förbrukning.
  • Vi har självklart LED-belysning på vårt kontor och lager.
  • Vi använder enbart CO2 reducerad båtfrakt
  • Vi mäter CO2 med fokus på att minska vårt avtryck.
  • Vi har löpande hälsoutmaningar för vår personalAgolux marknadsför ett brett sortiment av belysning och närbesläktade produkter. Vi har lång erfarenhet och är inriktade på att utveckla, designa och leverera olika former av kundanpassad belysning till tillverkande företag. Agolux är er samarbetspartner när det gäller helt eller delvis applikationsanpassade belysningslösningar.

Postadress: Box 6, 573 21 TRANÅS
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 42 TRANÅS
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
075-242 45 50

Öppet kl. 07:00 – 17:00
Lunchstängt kl.12.00-13.00